SDG House Maastricht is jouw lokale innovatiehub voor de Global Goals in Maastricht en de EUregio, mogelijk gemaakt door Mondiaal Maastricht. Mondiaal Maastricht fungeert ook namens SDG Nederland als lokale SDG Coördinator in Zuid-Limburg. Samen met de gemeente en andere lokale veranderaars werken we aan SDG # 11 Duurzame steden en gemeenschappen.

 

SDG House Maastricht maakt deel uit van een landelijk netwerk van negen SDG Houses dat op 17 november 2020 van start is gegaan. De initiatiefnemers van het SDG House Network zijn organisaties en vestigingen die zelf duurzame ‘hotspots’ zijn op lokaal niveau die samenwerking, kennisuitwisseling bevorderen. en ondernemerschap voor duurzame ontwikkeling.

 

Met het netwerk willen de initiatiefnemers de schaal en impact van hun activiteiten vergroten, te beginnen met het SDG traineeprogramma voor 500 young professionals en de nieuwe SDG KvK Business challenge in samenwerking met de Kamer van Koophandel, een online innovatieplatform dat grote bedrijven in contact komen met het MKB om samen innovatieve nieuwe business te ontwikkelen.

Mobiliseren. Inspireren. Verbinden.

Onze missie: samen bouwen aan een duurzame en rechtvaardige toekomst voor en met iedereen in Maastricht & de Euregio


Op lokaal niveau wil SDG House Maastricht een netwerk vormen van mensen en organisaties die werken aan het lokaliseren van de SDG’s. Door meet-ups te organiseren, samenwerking mogelijk te maken en onze expertise te delen, creëren we netwerken voor verandering!

Voor nieuwsgierige Maastrichtse burgers van alle leeftijden fungeert SDG House Maastricht als een thuis voor de Global Goals, met laagdrempelige activiteiten en informatie. We organiseren ook creatieve voorlichtingscampagnes, lezingen en workshops om de bekendheid met de Global Goals te vergroten.

We richten ons op onderwijs en onderzoek om innovatie te versnellen en jongereninitiatieven te versterken via onze SDG Youth-werkgroep.

SDG House Maastricht omarmt alle Global Goals, maar richt zich momenteel op: SDG # 3 Good health and wellbeing (post-Corona), SDG # 4 Quality Education (SDGs embed into school curricula), SDG # 7 Betaalbare en schone energie (transitie), SDG # 10 Reducing Inequalities (BLM), SDG # 12 Duurzame productie en consumptie (circulaire, lokale economie), SDG # 13 Climate Action, SDG # 17 Partnerships for the Goals.

Wij vinden dat alle mensen in Maastricht en de Euregio bekend moeten raken met de SDG’s en in staat moeten worden gesteld om zelf actie te ondernemen.

Huidige allianties

  • SDG # 13 – KAN Klimaat Actie Netwerk Maastricht
  • SDG # 4 – SDG Onderwijsplatform

Evenementen

  • 29 mei 2021 Common Ground Festival (voorheen El Dunya)
  • 25 september 2021 Act for Global Goals Festival – onderdeel van de Europese Week van de Duurzaamheid (ESW)

Wordt onze partner!

Werk jij ook aan de Global Goals? Of heb je interessante evenementen die je graag met ons wilt delen? Neem dan contact met ons op! We zouden graag samenwerken en je initiatief opnemen op Lokale Initiatieven-pagina en in onze Agenda.