Mondiaal Maastricht is een kenniscentrum voor Duurzame Ontwikkeling, Mondiaal Burgerschap en Klimaat. De organisatie heeft tot doel om de transitie naar een duurzame, rechtvaardige en inclusieve Maastrichtse samenleving vanuit een mondiaal perspectief te ondersteunen. Er is immers maar één aarde, ons thuis, waar alle mensen afhankelijk en verantwoordelijk voor zijn. De brug uit ons logo symboliseert onze functie in de stad: als kennismakelaar bouwen we bruggen naar burgers en tussen organisaties voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), Mondiaal Burgerschap en Klimaat.

SDG's

Mondiaal Burgerschap

Klimaat

"Eén menselijke familie, één Aardse gemeenschap met een gemeenschappelijke bestemming"- Het Earth Charter


Mondiaal Maastricht is een stichting met een Bestuur. De coördinator, Nathalie Ummels, is verantwoordelijk voor het vormgeven van het beleid en de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken. Hierin wordt ze ondersteund door teams van vrijwilligers en stagiaires.