Bij Mondiaal Maastricht komen wij naar ons werk, omdat we geloven dat het onze verantwoordelijkheid is een zinvol leven te hebben in Maastricht. We zijn een centrum voor internationaal debat, onderwijs en bewustwording met een sterke focus op kwesties als globalisatie, mensenrechten, die allemaal onderdeel zijn van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s). We zijn voortdurend aan het zoeken naar manieren om mensen en groepen met diverse achtergronden met elkaar in contact te brengen.

Deze wereld is alles wat we hebben en we geloven dat haar gezondheid afhangt van de gezondheid van de lokale gemeenschappen.

Awareness

Connecting

Pragmatic

Respect

"Laten toenemen van bewustwording en transparantie van belangrijke lokale situaties en de Duurzame ontwikkelingsdoelen efficiënter en coöperatiever tussen alle inwoners en organisaties van Maastricht maken."


Mondiaal Maastricht is een stichting met een Bestuur. De coördinator, Nathalie Ummels, is verantwoordelijk voor het vormgeven van het beleid en de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken. Hierin wordt ze ondersteund door een team van vrijwilligers en stagiaires.