Afscheid voorzitter Martin Starren

Op 18 juni hebben we afscheid genomen van voorzitter Martin Starren. Martin heeft sinds het overlijden van voorzitter Hans van Hees in oktober 2016 het voorzitterschap van Mondiaal Maastricht overgenomen. Hij heeft met veel toewijding de stichting geleid en we zijn dan ook blij dat hij tot eind 2018 betrokken blijft als adviseur.

Bij zijn afscheid gaf Martin aan dat hij met veel voldoening en plezier terugkijkt op de zevenenhalf jaar die hij als Penningmeester en later als Voorzitter onderdeel heeft mogen uit maken van het bestuur.  Dat zou niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van al die mensen- bestuur, vrijwilligers, stagiaires, coördinatoren  –  die zich betrokken voelen  bij de doelstellingen waar Mondiaal Maastricht voor staat.

Welkom Guido Reehuis

Guido Reehuis (36) heeft per 18 juni het voorzitterschap overgenomen van Martin Starren.  Guido is in het dagelijks leven directeur Bestuurlijk-Juridisch Zaken van de Universiteit Maastricht.

“Oorspronkelijk afkomstig uit Venlo, ben ik voor mijn studie rechten naar Maastricht gekomen. Na een uitstap van een paar jaar in, onder meer, Brussel, woon ik nu al weer geruime tijd, samen met mijn vrouw Céline, in Maastricht (Borgharen). Céline komt oorspronkelijk uit Canada en als ik haar vraag waarom ze eigenlijk nooit meer uit Maastricht weg wilt, geeft ze als antwoord dat de combinatie van een lokale cultuur en internationaal karakter haar erg aanspreekt. Dat gevoel deel ik met haar. Voor mij is het belangrijk dat je lokaal actief kunt zijn, maar wel verbondenheid met de rest van de wereld voelt. Dat hoeft niet pretentieus te zijn, of hemelbestormend: vele kleine beetjes –of het nu om duurzaamheid gaat, of om aandacht vragen voor (politieke) vrijheid en mensenrechten – leiden tezamen tot grote impact. Die overtuiging maakt dat ik trots ben dat ik, samen met een team van bevlogen en praktisch ingestelde mensen het bestuur van Mondiaal Maastricht mag vormen. Mondiaal Maastricht heeft immers als doelstelling het lokale met het globale te verbinden, door zich bijvoorbeeld actief in te zetten voor de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), maar ook voor mensenrechten (het initiatief Shelter City).”