Willems

Local Goal Getter Anouk Willems van IKC de Geluksvogel

Deze week zetten we Goal Getter Anouk Willems van IKC de Geluksvogel in de spotlights. In 2009 is Anouk als leerkracht begonnen op basisschool het Spoor in Nazareth en Limmel. Van leerkracht is ze het management ingerold en uiteindelijk directeur geworden. Anouks grootste drijfveer zijn de kinderen: Hoe geven we hen goed onderwijs?  

In januari 2017 zijn de locaties van het Spoor gefuseerd in een nieuw gebouwde ecoschool, het Integraal Kind Centrum de Geluksvogel. Het gebouw maakt duidelijk dat het onderwijs zich hier niet laat beperken door muren. Om de school ligt een natuurplein waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Wanneer je het gebouw binnenloopt valt de lichtval direct op, elk atelier heeft glazen puien die veel licht binnenlaten. De ateliers zijn niet ingericht zoals traditionele klaslokalen, maar met flexibel meubilair. Zo staan de tafels in halve cirkels. In het midden van de begane grond staat allerlei speelgoed wat bedoeld is voor educatie. Op het platte, groene dak is er ook de mogelijkheid les te geven.

Een innovatief concept

‘De Geluksvogel is natuurlijk de allerleukste school van Maastricht en omstreken! Het is een integraal kind centrum, dus een basisschool en kinderopvang, maar ook met verschillende partners zoals Maastricht Sport, logopedie, ergotherapeuten en een brugfunctionaris. De Geluksvogel loopt voorop met ons innovatieve concept. In plaats van gebonden aan een lokaal te zijn, wisselen de groepen van atelier en vakspecialist.’ In elk atelier wordt dus een ander vak op niveau gegeven. Zo maken groep 1 en 2 gebruik van het middenplein, en steken groep 3 en 4 samen over. De ene groep gaat dan bijvoorbeeld naar het vakgebied rekenen en de ander naar taal. In de bovenbouw vindt een wisselwerking plaats tussen groep 5 tot en met 8. 

Naast de hoofdvakken zijn er ook creatieve vakken zoals muziek en bewegingsonderwijs. De Geluksvogel gebruikt het International Primary Curriculum (IPC), een Engels curriculum wat aangepast is aan het Nederlandse onderwijssysteem. Zo wordt er met schoolthema’s gewerkt waar nagenoeg alle vakken én het gedeelte ecoschool betrokken kunnen worden (SDG#4). Dat gebeurd door middel van samenwerkingen met bijvoorbeeld het CNME.

Geluksvogel kind centrum

Mooi maar uitdagend

Hierin ligt wel een uitdaging. ‘De kinderen komen uit Nazareth en Limmel. Dat zijn wijken met een lage Sociale Economische Status, wat betekent dat kinderen van thuis uit minder ondersteuning en stimulans krijgen. Wij proberen dat in het onderwijs te stoppen en bieden daarom een breed palet aan vakken aan. We willen creatieve vakken genoeg aan bod laten komen, maar de kinderen hebben ook veel moeite met hoofdvakken. Dat is iedere keer weer een spanningsveld.’

Samenwerking voor de kinderen

Omdat de Geluksvogelkinderen uit SES-wijken komen, probeert het team te werken aan SDG#10, ongelijkheid verminderen, en SDG#1, geen armoede. Zij doen dit bijvoorbeeld door samenwerking met directeuren van Mosa Lira scholen die eenzelfde populatie hebben. Er wordt periodiek vergadert over subsidiemogelijkheden. ‘Het is niet vanzelfsprekend dat ieder kind met een lunchtrommel naar school komt, of een winterjas heeft’, verteld Anouk. Daarnaast werkt de geluksvogel met een brugfunctionaris. Die functie is uitgebreider dan schoolmaatschappelijk werk, er wordt verder gekeken dan onderwijsproblemen. ‘Misschien komt het probleem bij de moeder vandaan. Dan gaan we in overleg en kijken we hoe we de moeder verder kunnen helpen, om op die manier ook het kind in het onderwijs verder te helpen.’

Zo blijkt dat er bij de Geluksvogel veel aandacht wordt besteed aan de gezondheid en het welzijn van de kinderen (SDG#3). ‘En eveneens het welzijn van mijn personeel! Met name in corona is het belangrijk iedereen overeind te houden. Zo kunnen we, met oog voor de medewerker, de organisatie draaiende houden.’

Met de buurt

De Geluksvogel werkt ook nauw samen met de buurt (SDG#17). Een van hun netwerkpartners is Radar. Zij hebben een dagactiviteitencentrum, waar de kinderen regelmatig naartoe gaan, of de kinderen van daar naar de Geluksvogel komen. ‘Zo leren de Geluksvogelkinderen dat lichamelijk of geestelijk beperkte mensen niet raar of vreemd zijn.’ Ook is er, in het kader van de ecoschool waarbij kinderen worden gestimuleerd om duurzaam te denken en te doen, samengewerkt met de hotelschool over het onderwerp hygiëne. Een ander schoolthema was afvalscheiding, wat je terugziet in de mooi beschilderde afvalbakken (SDG#13).

SDGs Focus

Afscheid

Dit schooljaar maakt Anouk de overstap naar kindcentrum Wolder en zal ze de Geluksvogel overdragen. ‘Mijn doel is om mijn kindje in goede handen over te dragen. Wat ik graag aan mijn opvolger wil meegeven is een van onze kernwaarden: behoudt het stukje lef. Oké is niet goed genoeg, ga verder! Ik wil ervan overtuigd zijn dat mijn opvolger de Geluksvogel omarmt en verder gaat uitwerken.’

Waar ligt de uitdaging voor Anouk bij kindcentrum Wolder? ‘De resultaten zijn er goed. Maar ik wil meer uit de kinderen halen. Ook op Wolder wil ik zoeken naar hun andere talenten!’

Onze volgende Local Goal Getter wordt Chris Meijs. Hij is de voorzitter van de buurtraad van Limmel, als vrijwilliger. Anouk Willems heeft hem aangedragen, omdat hij samen met de buurtraad een hele omgevingsvisie heeft gemaakt met de Geluksvogel als uitgangspunt rondom duurzaamheid.

Willems