Nathalie Ummels

Sinds 16 mei is Nathalie Ummels (42) de nieuwe Coördinator van Mondiaal Maastricht. Zij neemt daarmee het stokje over van Jan Cornelissen. Maar wie is Nathalie eigenlijk? Hieronder stelt ze zich kort even voor.

“Ik woon samen met mijn Amerikaanse man Atticus en onze drie kinderen in Maastricht. Hier kom ik ook vandaan. Ik heb in totaal 15 jaar voor Universiteit Maastricht gewerkt, eerst bij de afdeling O&O en daarna bij het Center for European Studies (CES/SSC). Vorig jaar hebben we met ons gezin een grote reis van 6 maanden gemaakt door de Verenigde Staten waarin we veel hebben gekampeerd en bij vrienden en familie zijn verbleven. Door die reis ben ik gaan inzien hoe mooi onze aarde is en hoe belangrijk het is om er zo voor te zorgen dat de volgende generaties er ook van kunnen genieten. Bij terugkomst ben ik duurzaamheid en onderwijs gaan studeren (Education for Sustainable Development aan het Earth Charter Center en University for Peace in Costa Rica) en ben ik me gaan verdiepen in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties. De bedoeling is dat deze doelen in 2030 gehaald zijn. Dit wordt de Agenda 2030 genoemd. Hier hebben bijna alle landen ter wereld zich aan verbonden, ook Nederland.

De doelen lijken heel divers, van het uitbannen van honger en extreme armoede tot het aanpakken van klimaatverandering en bevorderen van schone energie, maar er is wel degelijk een verbintenis. Aan de uitbuiting van natuur en mens liggen namelijk dezelfde normen en waarden ten grondslag. Het zijn als het ware symptomen van dezelfde ziekte. Bovendien zijn de huidige milieu- en klimaatproblemen zo ernstig dat ze een directe bedreiging vormen voor het menselijk welzijn, met name in kwetsbare landen. Het is dan ook logisch dat Mondiaal Maastricht de stap heeft gezet om met een bredere, duurzame blik naar de wereld te kijken. Hierin zijn we niet alleen. Overal in Maastricht zijn bedrijven, scholen, instituten, de gemeente bezig met duurzaam beleid waarbij de 17 SDG’s een leidraad vormen. De doelen functioneren als een soort gezamenlijke taal waardoor samenwerken makkelijker en effectiever wordt.

Mondiaal Maastricht heeft zich tot doel gesteld om een Maastrichts SDG Platform op te richten waarbij lokale initiatieven samengebracht worden en daarmee de bewustwording rondom de SDG’s in Maastricht wordt vergroot. Hiermee zal ik me de komende maanden bezighouden. Eind juni ga ik voor een bijzondere training naar Berlijn: het Climate Reality Leadership Corps training met niemand minder dan Al Gore. Daarnaast blijf ik, samen met Universiteit Maastricht, Amnesty International en de gemeente het Shelter City programma coördineren en beginnen we al langzaam aan de voorbereidingen van ons El Dunya festival 2019. Via onze website en Social Media zal ik jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle vorderingen. Maar kom gerust langs op kantoor. We zijn op dinsdag en donderdag open van 8.30-14.30 uur en op woensdag van 8.30-12.30 uur. Op maandag en vrijdag werken we op afspraak. Hopelijk tot snel!”