El Dunya, het jaarlijkse festival in het Stadspark, drukt op de pauzeknop wat betreft de editie 2019. Het Maastrichtse wereldfestival maakt een sprong naar 2020. Dan moet er een evenement staan waarop oude en nieuwe Maastrichtenaren, net zoals in afgelopen jaren, als burgers van een stad met internationale inspiratie trots kunnen zijn.

Het pauzejaar is volgens organisator Mondiaal Maastricht nodig vanwege de nieuwe activiteiten die de organisatie in overleg met de gemeente Maastricht -zijn belangrijkste geldgever- op de schouders heeft genomen. Hierbij is gekozen voor drie pijlers: duurzame ontwikkeling (de Sustainable Development Goals), mondiaal burgerschap en klimaat.

In verband met het opstarten van hieraan gekoppelde nieuwe activiteiten was het aanvankelijk het idee om El Dunya in 2019 in een kleinere versie door te laten gaan, als ‘preview’ voor een nieuwe aanpak in 2020. Dit blijkt met de beschikbare menskracht toch niet goed haalbaar. Het bestuur van Mondiaal Maastricht heeft daarom besloten wat El Dunya betreft dit jaar een pauze in te lassen, en de energie te richten op 2020.

Voor El Dunya betekent dit dat het festival zal worden doorontwikkeld, zodat naast mondiaal burgerschap ook de andere twee pijlers aan bod komen en de attentiewaarde voor jongeren verder wordt vergroot. Daarbij wil Mondiaal Maastricht zoeken naar meer samenwerking, ondersteuning en verbreding van de festival-organisatie.

“Dit heeft tijd nodig. Het doel is dan ervoor te zorgen dat er in 2020 een inspirerende nieuwe versie van El Dunya staat”, zegt Nathalie Ummels, de nieuwe coordinator van MM.

“We nodigen iedereen die zich betrokken voelt bij het festival en de doelstellingen van Modiaal Maastricht uit om hierover in de loop van dit jaar mee te denken.”

—-