Mooi voornemen voor 2020 en daarna: zonnepanelen op het dak. EMEC, de Eerste Maastrichtse Energie Cooperatie, is voortdurend op zoek naar flinke daken om ze neer te leggen. Ze doet ook mee aan de grote zonnecentrale die op het Lanakerveld komt.

Het eerste EMEC zonnedak werd in 2019 operationeel, en het produceert inmiddels volop stroom. Jammer alleen dat het dak zich niet in Maastricht bevindt. De zonnedakcentrale ligt in Meerssen, waar bovenop het gemeentelijk bestuurscentrum, om de hoek bij de markt, een stevig cluster /van 250/ panelen is neergelegd.

Weelde

In het gebouw hebben de lokale ambtenaren en bestuurders hun werkplek, beneden zit een filiaal van de Hema. Buiten op straat zie je niets van de tientallen panelen die hier vorig jaar zijn geinstalleerd. Je zou de toren van de machtige Meerssener basiliek moeten bestijgen om de nieuwe zonneweelde te zien liggen: een pronte omgekeerde L, schitterend in het bleke winterzonnetje.

In het eerste /zeer zonnige halfjaar leverde het eerste EMEC-zonnecentrale al  meer dan 50/ duizend kilowattuur. De verwachting is dat in 2020 voor het eerst de beoogde jaaropbrengst van 71 duizend kWh wordt gehaald -ruim zelfs, zo hopen de initiatiefnemers.

Burgerinitiatief

Een zonnig resultaat kortom -en dat na ruim vier jaar voorbereiding. Zo zouden Alex Peters en Guido Heijnen, twee van de drijvende krachten achter het burgerinitiatief dat de EMEC is, het ook graag in Maastricht zien. Maar daar hebben de vrijwillige bestuurders van de Eerste Maastrichtse nog amper willige grootdakbezitter kunnen vinden.

Inmiddels is er wel e e n bedrijf in de Beatrixhaven dat met de EMEC in zee wil. Maar er zijn veel meer daken in Maastricht geschikt voor een cooperatieve zonnecentrale, zegt voorzitter Peters. Tientallen grotere publieke daken komen in aanmerking. Neem de diverse buurtcentra, of grote vissen als de sociale werkplaatsen op het bedrijventerrein rond de Watermolen.

Kringloop

De EMEC is er langs geweest, maar nergens wil het tot dusverre vlotten. Bij de grote kringloopwinkel bleek bivoorbeeld de vrees te leven dat het pand minder waard zou worden door een zonnedak. ‘Een dakeigenaar moet het niet doen om rijk van te worden’, zegt Heijnen.

De rest moet je als dakverschaffer zien als maatschappelijk rendement. Maar dat besef moet in Maastricht, ook bij aan de  gemeente verwante instellingen, kennelijk nog beter indalen, zo leert de EMEC-praktijk tot dusverre.

Duurzaam

Hoe werkt de Eerste Maastrichtse? Iedereen kan lid worden van de cooperatie, voor 24 euro per jaar. Vooral voor mensen van wie de woning -een huurwoning, appartement of een historisch pand bijvoorbeeld- niet geschikt is voor zonnepanelen, kan het een manier zijn om toch bij te dragen aan de lokale opwekking van duurzame stroom.

De EMEC heeft nu zo’n negentig leden, die wachten op geschikte grote daken. Als die gevonden worden, kan er geinvesteerd worden in panelen. Een lid kan bijvoorbeeld acht panelen nemen, wat zo’n 2500  euro kost. De EMEC zorgt er samen met Greenchoice /of een andere groene leverancier /dan voor dat de zonnecentrale wordt geinstalleerd, en vervolgens krijgen de leden van de EMEC zo hun ‘eigen’ groene stroom geleverd.

Leden

Alleen bewoners uit de directe omgeving van een zonnecentrale kunnen meedoen. De coöperatieve vereniging wordt door de leden samen bestuurd, met als hoogste besluitorgaan de Algemene Ledenvergadering. Eventuele exploitatieoverschotten worden in principe gestoken in nieuwe duurzame projecten. De EMEC kreeg bij de start in 2015 als burgerinitiatief een startsubsidie van zestienduizend euro van de gemeente Maastricht.

Maastricht heeft de ambitie over tien jaar, in 2030, klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat er ook wat opwekking van zonne-energie betreft nog het nodige moet gebeuren. Hier en daar zijn al ontwikkelingen zichtbaar, zoals de komst van ruim 1800 zonnepanelen op het gemeentelijke congrescentrum MECC. Ook het dak van het gemeentelijk stadion De Geusselt wordt verstevigd om zo’n 2000 zonnepanelen te kunnen dragen.

Lanakerveld

De gemeente mikt verder op een grootschalig project in het Lanakerveld, aan de grens met Lanaken. Daar moet een zonneweide van 32 hectare komen, waar een slordige 60duizend panelen kunnen worden weggezet. Het is de bedoeling dat een deel van de weide cooperatief beheerd wordt, waarbij EMEC een betrokken rol op zich wil nemen. Op het Lanakerveld vindt nu nog landbouw plaats, maar het veld heeft al jaren als bestemming industriegebied.

Peters: “Bent u eigenaar van een wat groter dak en wilt u dat delen? Voelt u zich door het idee van een gezamenlijk zonnedak in uw buurt aangesproken? U kunt de eerste vrijblijvende stap zetten door uw belangstelling via de EMEC-site kenbaar te maken. Hoe groter de belangstelling, hoe makkelijker een dak gevonden en gevuld’.

Meer weten? www.emec.nu

<dit  is een bewerking van een verhaal dat begin 2020 verscheen op www.ThuisinMaastricht.nl>