Uit onderzoek blijkt dat er een gebrek is aan samenwerking tussen instellingen in Maastricht. Er is behoefte aan de ontwikkeling van een partnerschap met meerdere belanghebbenden voor duurzame ontwikkeling dat kan worden omschreven als geïnstitutionaliseerde interacties tussen publieke en private actoren met het doel een collectief goed te bieden. Om lokale uitdagingen aan te pakken, is de vorming van brede interdisciplinaire partnerschappen nodig. Deze partnerschappen moeten de drievoudige spiraal van de overheid, de particuliere sector en instellingen voor hoger onderwijs en andere maatschappelijke organisaties en individuen vertegenwoordigen.

Dit zorgde bij Mondiaal Maastricht tot de ontwikkeling van het idee van een DOD-platform, waarin we lokale belanghebbenden uit Maastricht uitnodigen om deel te nemen aan een denktank die SDG-gerelateerde kwesties beoordeelt en aanpakt. Partnerschappen kunnen organisaties in staat stellen om hun functies, middelen en kennis te bundelen, wat kan resulteren in succesvolle synergieën tussen organisaties, kunnen partnerschappen met meerdere belanghebbenden de hoeksteen worden voor een succesvolle SDG’s-implementatie in Maastricht.

El Dunya