Mondiaal Maastricht is een kenniscentrum voor Duurzame Ontwikkeling (SDG’s, Sustainable Global Goals), Wereldburgerschap en Klimaat. De vraagstukken waar onze samenleving voor staat, transitie naar een duurzame samenleving, aanpak klimaat crisis en versterken democratie en burgerschap, zijn urgent, complex, en staan wereldwijd op de agenda.

Voor veel Maastrichtenaren zijn deze onderwerpen een ver-van-mijn-bed-show; relevante partijen weten elkaar nog onvoldoende te vinden. Dit is het terrein waar Mondiaal Maastricht aan de slag gaat.

De brug uit ons logo symboliseert onze verbindende functie in de stad: we bouwen bruggen naar burgers toe én tussen maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, gemeente en bedrijven. Doel is om bewustzijn te vergroten en om mensen en organisaties in staat te stellen mee te doen of zelf actie te ondernemen.

Lees meer

"Verandering begint hier"

— Nathalie Ummels, coördinator Mondiaal Maastricht


Bij Mondiaal Maastricht werken we hard aan een meer gelijkwaardige, inclusieve, vredige en duurzame toekomst. We richten ons op drie grote thema’s: Duurzame Ontwikkeling (Global Goals), Wereldburgerschap en Klimaatactie.

Samen met andere organisaties delen we onze expertise, maken we mensen bewust, vergroten we draagvlak en creëren we netwerken om van elkaar te leren en onze slagkracht te vergroten.

Voor inwoners van Maastricht functioneert Mondiaal Maastricht als Spil voor de Global Goals, Klimaatactie en Wereldburgerschap. We organiseren laagdrempelige activiteiten zoals workshops en lezingen waardoor inwoners op aantrekkelijke wijze kunnen kennismaken met deze complexe mondiale vraagstukken.

Mondiaal Maastricht organiseert ook het Shelter City programma voor mensenrechtenverdedigers, het El Dunya Wereldfestival in het voorjaar-vanaf 2021 Common Ground geheten- en het jaarlijks terugkerende Act for Global Goals dag in september.

Projecten

Geïnspireerd? Kom erbij! We zijn altijd op zoek naar nieuwe, betrokken vrijwilligers.


Een schitterend burgerinitiatief: EMEC

Mooi voornemen voor 2020 en daarna: zonnepanelen op het dak. EMEC, de Eerste Maastrichtse Energie…

SDG: Korter douchen, pesten stoppen

Wat wil jij doen voor een betere wereld? Honderden leerlingen van Maastrichtse basisscholen gaan er…

Vrijwilligers gezocht

❤️ YES, you can! Moe van het negatieve nieuws om je heen? Vraag je je wel eens af wat je kunt…

meer nieuws