Local Goal Getter Anouk Willems van IKC de Geluksvogel

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_single_image media="74705" media_width_percent="100"][vc_custom_heading]

Local Goal Getter Anouk Willems van IKC de Geluksvogel

[/vc_custom_heading][vc_column_text]

Deze week zetten we Goal Getter Anouk Willems van IKC de Geluksvogel in de spotlights. In 2009 is Anouk als leerkracht begonnen op basisschool het Spoor in Nazareth en Limmel. Van leerkracht is ze het management ingerold en uiteindelijk directeur geworden. Anouks grootste drijfveer zijn de kinderen: Hoe geven we hen goed onderwijs?  

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]In januari 2017 zijn de locaties van het Spoor gefuseerd in een nieuw gebouwde ecoschool, het Integraal Kind Centrum de Geluksvogel. Het gebouw maakt duidelijk dat het onderwijs zich hier niet laat beperken door muren. Om de school ligt een natuurplein waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Wanneer je het gebouw binnenloopt valt de lichtval direct op, elk atelier heeft glazen puien die veel licht binnenlaten. De ateliers zijn niet ingericht zoals traditionele klaslokalen, maar met flexibel meubilair. Zo staan de tafels in halve cirkels. In het midden van de begane grond staat allerlei speelgoed wat bedoeld is voor educatie. Op het platte, groene dak is er ook de mogelijkheid les te geven.

Een innovatief concept

‘De Geluksvogel is natuurlijk de allerleukste school van Maastricht en omstreken! Het is een integraal kind centrum, dus een basisschool en kinderopvang, maar ook met verschillende partners zoals Maastricht Sport, logopedie, ergotherapeuten en een brugfunctionaris. De Geluksvogel loopt voorop met ons innovatieve concept. In plaats van gebonden aan een lokaal te zijn, wisselen de groepen van atelier en vakspecialist.’ In elk atelier wordt dus een ander vak op niveau gegeven. Zo maken groep 1 en 2 gebruik van het middenplein, en steken groep 3 en 4 samen over. De ene groep gaat dan bijvoorbeeld naar het vakgebied rekenen en de ander naar taal. In de bovenbouw vindt een wisselwerking plaats tussen groep 5 tot en met 8. 

Naast de hoofdvakken zijn er ook creatieve vakken zoals muziek en bewegingsonderwijs. De Geluksvogel gebruikt het International Primary Curriculum (IPC), een Engels curriculum wat aangepast is aan het Nederlandse onderwijssysteem. Zo wordt er met schoolthema’s gewerkt waar nagenoeg alle vakken én het gedeelte ecoschool betrokken kunnen worden (SDG#4). Dat gebeurd door middel van samenwerkingen met bijvoorbeeld het CNME.[/vc_column_text][vc_single_image media="74714" media_width_percent="100" shadow="yes" shadow_weight="std"][vc_column_text]Mooi maar uitdagend

Hierin ligt wel een uitdaging. ‘De kinderen komen uit Nazareth en Limmel. Dat zijn wijken met een lage Sociale Economische Status, wat betekent dat kinderen van thuis uit minder ondersteuning en stimulans krijgen. Wij proberen dat in het onderwijs te stoppen en bieden daarom een breed palet aan vakken aan. We willen creatieve vakken genoeg aan bod laten komen, maar de kinderen hebben ook veel moeite met hoofdvakken. Dat is iedere keer weer een spanningsveld.’

Samenwerking voor de kinderen

Omdat de Geluksvogelkinderen uit SES-wijken komen, probeert het team te werken aan SDG#10, ongelijkheid verminderen, en SDG#1, geen armoede. Zij doen dit bijvoorbeeld door samenwerking met directeuren van Mosa Lira scholen die eenzelfde populatie hebben. Er wordt periodiek vergadert over subsidiemogelijkheden. ‘Het is niet vanzelfsprekend dat ieder kind met een lunchtrommel naar school komt, of een winterjas heeft’, verteld Anouk. Daarnaast werkt de geluksvogel met een brugfunctionaris. Die functie is uitgebreider dan schoolmaatschappelijk werk, er wordt verder gekeken dan onderwijsproblemen. ‘Misschien komt het probleem bij de moeder vandaan. Dan gaan we in overleg en kijken we hoe we de moeder verder kunnen helpen, om op die manier ook het kind in het onderwijs verder te helpen.’

Zo blijkt dat er bij de Geluksvogel veel aandacht wordt besteed aan de gezondheid en het welzijn van de kinderen (SDG#3). ‘En eveneens het welzijn van mijn personeel! Met name in corona is het belangrijk iedereen overeind te houden. Zo kunnen we, met oog voor de medewerker, de organisatie draaiende houden.’

Met de buurt

De Geluksvogel werkt ook nauw samen met de buurt (SDG#17). Een van hun netwerkpartners is Radar. Zij hebben een dagactiviteitencentrum, waar de kinderen regelmatig naartoe gaan, of de kinderen van daar naar de Geluksvogel komen. ‘Zo leren de Geluksvogelkinderen dat lichamelijk of geestelijk beperkte mensen niet raar of vreemd zijn.’ Ook is er, in het kader van de ecoschool waarbij kinderen worden gestimuleerd om duurzaam te denken en te doen, samengewerkt met de hotelschool over het onderwerp hygiëne. Een ander schoolthema was afvalscheiding, wat je terugziet in de mooi beschilderde afvalbakken (SDG#13).[/vc_column_text][vc_single_image media="74710" media_width_percent="100" shadow="yes" shadow_weight="std"][vc_column_text]Afscheid

Dit schooljaar maakt Anouk de overstap naar kindcentrum Wolder en zal ze de Geluksvogel overdragen. ‘Mijn doel is om mijn kindje in goede handen over te dragen. Wat ik graag aan mijn opvolger wil meegeven is een van onze kernwaarden: behoudt het stukje lef. Oké is niet goed genoeg, ga verder! Ik wil ervan overtuigd zijn dat mijn opvolger de Geluksvogel omarmt en verder gaat uitwerken.’

Waar ligt de uitdaging voor Anouk bij kindcentrum Wolder? ‘De resultaten zijn er goed. Maar ik wil meer uit de kinderen halen. Ook op Wolder wil ik zoeken naar hun andere talenten!’

Onze volgende Local Goal Getter wordt Chris Meijs. Hij is de voorzitter van de buurtraad van Limmel, als vrijwilliger. Anouk Willems heeft hem aangedragen, omdat hij samen met de buurtraad een hele omgevingsvisie heeft gemaakt met de Geluksvogel als uitgangspunt rondom duurzaamheid.[/vc_column_text][vc_single_image media="74712" media_width_percent="100" shadow="yes" shadow_weight="std"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][/vc_column][/vc_row]


Local Goal Getter: Anouk Viegen van CNME

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_single_image media="74616" media_width_percent="100"][vc_custom_heading]

Local Goal Getter: Anouk Viegen van CNME

[/vc_custom_heading][vc_column_text]

SDG House Maastricht zet lokale helden die bijdragen aan één of meer van de zeventien Sustainable Development Goals in het zonnetje. Onze eerste Goal Getter die haar passie met ons wil delen, is Anouk Viegen. Anouk is sinds anderhalf jaar directeur bij Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) te Maastricht en vervult deze functie met buitengewoon veel plezier.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]Op welke manier bent u begonnen met uw huidige werk?

Ik ben hier terechtgekomen door mijn eigen midlifecrisis. Hiervoor heb ik negentien jaar bij de lokale Rabobank gewerkt. Ik merkte dat ik nadacht over mijn toekomstige werkjaren. Wat wil ik doen? Duurzaamheid en diversiteit zijn thema’s die daarop dreven. Op dat moment was er een vacature bij CNME voor een directeur met een groen hart en een zakelijke aanpak. Toen dacht ik, dit is mijn kans.

Wat is uw drijfveer?

Mijn persoonlijke drijfveer is dat ik geloof in een betere samenwerking tussen mensen uit het bedrijfsleven, de overheid en groene organisaties. Dat we die drie partijen bij elkaar brengen zodat we veel meer beweging kunnen krijgen naar een duurzamere wereld. 

Daarnaast had ik er nog nooit over nagedacht dat je van natuur ook je werk kunt maken! Dat was eigenlijk altijd iets privé. Als kind ging ik met mijn opa wandelen, dan wees hij met zijn wandelstok bloemen aan en moest ik ze kennen. Zoiets blijft je bij. En dat ik dan nu deze functie vervul, waarmee ik mag bijdragen aan meer natuur en educatie daaromtrent, vind ik echt een cadeautje.

Zou u meer kunnen vertellen over CNME?

CNME is verdeeld in drie takken.  

Het eerste punt is educatie en bestaat, van oudsher, uit de moestuin op de scholen tot aan de lessen over luchtvervuiling, plastic afvalverzameling, energie, maar ook over de Sustainable Development Goals. Het doel hiervan is kinderen te betrekken bij hun eigen wereld en vooral ook handelsperspectief te geven. Wat kunnen zij zelf doen om tot een betere wereld te komen? Natuurlijk is de educatie ook voor burgers. Vanuit gemeentelijke opdracht doen wij aan publieksvoorlichting, bijvoorbeeld door middel van onze natuurtuinen waar educatieve activiteiten plaatsvinden. Of bijvoorbeeld door onze energiecoaches die bij burgers aan huis voorlichting geven over een energiezuinig huis.

Het tweede punt, participatie, houdt in dat we de stad samen met de bewoners vergroenen. Als er wordt aangegeven dat er behoefte is aan een geveltuintje of speelnatuur in het park, bekijkt een consulent van CNME samen met de bewoners wat er mogelijk is.

Het laatste wat wij doen is ecologisch beheer. De gemeente heeft het groenbeheer, die schoffelen alle parken zogezegd. Maar de plekken waar je bomen, planten en dieren vindt beheert CNME. Zo is daar een andere vorm of ander tijdstip van maaien nodig. Een voorbeeld van ons ecologisch beheer is de Hoge Fronten. Daar leeft de muurhagedis, wat betekent dat wij zorg dragen voor het beperken van toegang tot het gebied in bepaalde seizoenen.[/vc_column_text][vc_single_image media="74645" media_width_percent="100" shadow="yes" shadow_weight="std"][vc_column_text]Aan welke Sustainable Development Goals werkt u vanuit CNME?

Wij werken aan SDG#4, kwaliteitsonderwijs. Dat wil zeggen, wij verduurzamen onderwijs. We zijn bezig om scholen, van bestuur en directie tot aan het gebouw, het curriculum tot aan docenten te verduurzamen. Ook werken wij aan SDG#7, betaalbare en duurzame energie. Dit doen we door middel van onze energiecoaches die voorlichting en advies geven.

We proberen de stad te vergroenen, voornamelijk door sociale cohesie. Dit doen we bijvoorbeeld met onze natuurtuinen waar vijfentwintig tot dertig vrijwilligers voor zorgen. Dat draagt bij aan een duurzame stad en gemeenschap, SDG#11. De volgende SDG#12, verantwoorde consumptie en productie, komt bij het CNME naar voren doordat wij bijvoorbeeld co-makelaar zijn van Jong Leren Eten. Zo planten we groen met kinderen, om ze bewust te maken over waar voedsel vandaan komt, wordt het op een eerlijke manier geproduceerd, dat soort dingen. Aan SDG#13, klimaatactie, doen wij ook mee. Ik moet er wel bij zeggen dat wij geen activistische groep zijn, we doen bijvoorbeeld niet uit naam van CNME mee aan een klimaatmars. Wij proberen niet met vingertjes te wijzen maar juist tips te geven wanneer jij bijvoorbeeld anders wilt gaan eten. We helpen je op weg maar veroordelen niet. CNME probeert mensen te verbinden aan natuur, op een zachte manier.

Natuurlijk zijn SDG#14 en SDG#15, leven in het water en op het land, ook voor CNME van toepassing. Persoonlijk is leven op het land mijn favoriet. Ik geloof oprecht dat meer natuur het antwoord is op een heleboel vraagstukken. Het is goed voor je gezondheid, voor je welzijn, voor de planeet, zuurstof, CO2 uitstoot… Ik merk dat ik daar bij CNME best het accent op leg omdat ik zo ervan overtuigt ben dat hoe mee we kunnen vergroenen op de wereld, hoe beter! De laatste toepasselijke SDG is #17, partnerschap. Deze vind ik ook een van de mooiste. Ik geloof namelijk oprecht dat je het met z’n allen moet aanpakken. Daarmee kom ik eigenlijk weer terug bij overheden, het bedrijfsleven en groene organisaties. Het mooie aan SDG’s is dat het een taal is die over de hele wereld wordt herkend. Het maakt eigenlijk niet uit welke taal we spreken, als we maar dezelfde taal spreken![/vc_column_text][vc_single_image media="74649" media_width_percent="100" shadow="yes" shadow_weight="std"][vc_column_text]Wat zijn de grootste uitdagingen in uw werk?

De grootste uitdaging vind ik dat eigenlijk ons hele systeem niet klopt. Het hele economische systeem is gebaseerd op meer, meer, meer. Alles moet geld opleveren of als je geld hebt moet het meer worden. Eigenlijk zou je het hele systeem moeten richten op het welzijn van de mens. Maar dat is zo’n grote verandering, dat is voor mij de grootste uitdaging. 

Wij hebben vanuit CNME met #PickItUp honderden mensen die afval opruimen in en rondom Maastricht. Daar ben ik heel trots op en blij mee. Toch is het natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat als we blijven consumeren, plastic blijven produceren. Een geniaal voorstel vind ik om te komen tot producten levenslange garantie hebben. Als we alle producenten verplichten tot het maken van zulke producten gaan ze vanzelf producten produceren die minder snel kapot gaan. Op dit moment hebben we een systeem waarin iedere producent zijn product zodanig maakt dat het na vijf jaar kapot gaat zodat we weer een nieuw product moeten kopen. Dat is wat ik bedoel met systeemverandering. Zo’n soort ideeën zouden er veel moeten komen.

Hoe gaat u met deze uitdaging om vanuit CNME?

Daarin is CNME gewoon een kleine speler. Wij zijn doeners en proberen door tips aan mensen te vertellen. Zo gaan we met ze opruimen en dan vertellen we: ‘hé, realiseer je wel…’. We dragen vooral bij door het vertellen van het verhaal.

Heeft u een tip wat iedereen zou kunnen doen in hun dagelijks leven om verandering teweeg te brengen?

Eigenlijk een hele simpele tip: ga meer wandelen, maar wel met respect voor de natuur. Ik vind het heel mooi wat er nu in corona tijd gebeurd, de herwaardering van een groene omgeving om je heen. Ik denk namelijk als je gaat zien hoe mooi dat kan zijn, je andere dingen gaat doen. Dan ga je geen plastic meer neergooien. Dus ga wandelen en beschouw het moois om je heen!

Als u een wens zou kunnen laten uitkomen, welke zou dat dan zijn?

Mijn wens is dat we alles met liefde en respect overdragen aan toekomstige generaties. Mensen zijn heel erg bezig met het hier en nu en heel erg met zichzelf. Ik zou willen dat iedereen zich druk maakt over wat we aan toekomstige generaties gaan meegeven. Wanneer iedereen dat een beetje voelt, komt het vanzelf goed.

In het kader van internationale vrouwendag: wat is jouw kijk op de vrouwelijke bijdrage aan duurzaamheid?

Mijn antwoord is eigenlijk diversiteit. Ik wil niet perse discussiëren over man of vrouw, maar ik geloof in de kracht van diversiteit. Je moet verschillende talenten hebben waardoor je juist met elkaar dingen tot stand brengt. Ik denk wel dat vrouwelijk leiderschap een impuls geeft in een door mannen gedomineerde wereld. Niet perse omdat ze vrouw zijn, maar omdat het andere mensen zijn. Kijk naar de natuur, die bloeit omdat er biodiversiteit is, omdat iedereen anders is en iedereen heeft zijn rol in het geheel. In die zin zou het zo mooi zijn als we elkaars kwaliteiten, mannelijk dan wel vrouwelijk, dan wel van welke herkomst ook, gaan waarderen.  

Heeft u een lokale held die het verdient om in het zonnetje gezet te worden?

Jazeker, mijn held is Anouk Willems. Zij is directeur van het IKC de Geluksvogel, dat is een eco-school. Anouk is echt een voorbeeld van hoe je als directeur een filosofie kunt adopteren en dat helemaal doortrekken.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][/vc_column][/vc_row]


SDG House Network lanceert een nieuwe nationale SDG Traineeship

SDG House Network lanceert een nieuw nationaal SDG Traineeship

SDG House Network en TheRockGroup (TRG) starten samen een landelijk SDG Traineeship programma om 500 jongeren kennis te laten maken met duurzaam en sociaal ondernemen. De jongeren zullen worden opgeleid tot ware SDG-professionals. Het programma biedt de jongeren een unieke gelegenheid om zichzelf te ontwikkelen en hun carrièrekansen te verbeteren in een groeiende sector van bedrijven die zich inzetten voor het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het traineeship zal plaatsvinden bij meer dan honderd opdrachtgevers: bedrijven, start-ups en gemeenten.

De eerste tranche van dit SDG Traineeschip start op 1 maart 2021, de deadline voor de eerste tranche is eind januari 2021. De daarop volgende tranche van het SDG Traineeship start in september 2021.

COVID-19, de klimaatprotesten, anti-racisme protesten en andere publieke campagnes laten zien dat jongeren klaar zijn om een impact te maken; het SDG Traineeship introduceert de veranderingskracht van deze nieuwe generatie aan bedrijven, organisaties en overheden.

Interesse? Klik hier voor meer informatie.


Gelukkige Dag van de Mensenrechten

[vc_row][vc_column][vc_column_text]🎉 Gelukkige #Dag van de Mensenrechten!

Op 10 december 1948 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aan. Mensenrechten vormen de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), aangezien we bij gebrek aan menselijke waardigheid niet kunnen hopen duurzame ontwikkeling te stimuleren.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_custom_heading heading_semantic="h4" text_size="h4"]Vier deze avond door mee te doen aan evenementen van het Shelter City - For Human Rights Defenders programma 👇[/vc_custom_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]📆 19:30 uur kom naar het online café van Shelter City Nijmegen en leer en praat over mensen- en LGBTIQ-rechten met Shelter city-gast Nataliia, een journalist en verdediger van LGBTIQ-rechten in Rusland.

Russia.

📝 Registreer hier

19:30 Peace Brigades International - Nederland en Shelter City Utrecht organiseren een documentaire-avond waarin het inspirerende verhaal van Victor Hugo Moreno Mina, een Colombiaanse sociale leider van Afro-Colombiaanse gemeenschappen in het noorden van Cauca, wordt getoond. Al van jongs af aan verdedigt hij de etnische en territoriale rechten van zwarte mensen.

📺 Meld je hier aan: Facebook Event

💡 Stof tot nadenken: mensenrechten en de SDG's zijn 'twee kanten van dezelfde medaille' (UNDP, 2019) - bekijk 'The Human Rights Guide to the Sustainable Development Goals', ontwikkeld door het Deense Instituut voor Mensenrechten, die verschillende verbanden illustreert tussen HR en de SDG's.

📚 Meer weten? Lees meer Hier of Hier[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Josselin @ Studium Generale

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]

👏 We zijn erg blij dat we betekenisvolle inzichten hebben gekregen van Josselin, mensenrechtenverdediger uit de DRC en gast van ons Shelter City Maastricht programma, tijdens zijn Studium Generale lezing van Maastricht University.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]

Eind november werd de oorlogsmisdadiger Ntabo Taberi, alias ​​Sheka, mede met hulp van Josselin, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Het openbare proces was in november 2018 begonnen in Goma, provincie Noord-Kivu, DRC. Uiteindelijk werd Sheka schuldig verklaard met betrekking tot verschillende aanklachten, waaronder verschillende oorlogsmisdaden zoals verkrachting, rekrutering van kinderen, moord, seksuele slavernij en meer. Hoewel het vonnis zijn wreedheden niet ongedaan zal maken, voedt het de hoop op een rechtvaardigere en veiligere toekomst. Zoals Josselin het uitdrukte:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]

"Dit proces geeft een sterk signaal aan alle andere krijgsheren die massaal de mensenrechten in het Oosten van de DRC blijven schenden, dat ze op een dag verantwoording zullen afleggen voor hun verachtelijke daden. Het geeft ons ook de moed om verder te gaan in de strijd tegen gewone en internationale misdaden. door de slachtoffers te steunen ".

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]Gefeliciteerd met deze overwinning aan Josselin en zijn organisatie Blessed Aid![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Lancering SDG House Network

[vc_row][vc_column][vc_column_text]We zijn er trots op deel uit te maken van het SDG House Network, een samenwerking tussen 10 Nederlandse 'SDG-huizen' 🏠!
🌏 Door lid te worden van het netwerk, zullen we burgers, maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen en bedrijven met elkaar verbinden en lokale veranderaars in staat stellen om de #GlobalGoals te bereiken.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]https://youtu.be/z7p6i4LkHtw[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


CNME wint GDO Innovatieprijs 2020 met SDG-project

Kinderen via beeldende kunst bekend en betrokken maken met de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) voor 2030. Met dit project heeft CNME een verbinding weten te maken tussen de leerlingen van tien basisscholen, cultuur en een verre van gemakkelijk onderwerp: de werelddoelen, aldus de jury. ,,Nadenken over hoe in beelden je verhaal te vertellen, met een beeld vertalen wat volgens jou (met een groep) het werelddoel inhoudt. Een eyeopener voor menig volwassene op deze wijze, chapeau!”

De 250 leerlingen van groep 8 die vorig jaar (in groep 7) de les ’17 doelen’ (over de SDG’s) volgden, kregen dit jaar een vervolgles. Dit keer ging het over het in beeld brengen van eigen handelen in relatie tot de SDGs en werkte CNME hierbij samen met organisatoren en fotografen van het Maastricht Photo Festival.

Expositie voor bewoners
De door de leerlingen gemaakte foto’s werden coronaproof tentoongesteld op het Tapijnterrein van de Universiteit in Maastricht. Zo kregen de SDG’s ook een grotere bekendheid bij de inwoners van Maastricht. De banners met de foto’s zullen worden gebruikt bij diverse gelegenheden en bijeenkomsten rondom verduurzaming van het onderwijs in Maastricht en regio.

Blijvende impact
,,De innovatie en inspiratie zit in de samenwerking met nieuwe partijen”, aldus CNME-directeur Anouk Viegen, die de prijs vol blijdschap in ontvangst nam namens projectleider John Steijns. Ook Nathalie Ummels van Mondiaal Maastricht was blij met de prijs en het project. ,,De foto’s en reacties waren ontroerend. Deze ervaring heeft een blijvende impact op de kinderen.” Bekijk het filmpje hieronder.

Lees meer