[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image media=”74770″ media_width_percent=”100″][vc_custom_heading]

Local Goal Getter Bo Croonen – in harmonie met de buurt

[/vc_custom_heading][vc_column_text]

Wie het begrip ‘sociëteit’ associeert met een vereniging ter bevordering van de gezelligheid zal bij het lezen van dit artikel aangenaam verrast worden. Deze week hebben we gepraat met de Local Goal Getter Bo Croonen. Zij is de voorzitter van de studentenvereniging Amphitryon van de Maastrichter hotelschool. Zij heeft samen met het bestuur en de leden het begrip van sociëteit tot een hoger niveau gebracht. In haar functie zet Bo de academische kennis rond gastvrijheid naadloos om in de praktijk en verwezenlijkt met het hele team daarmee heel wat SDGs.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Een vereniging voor iedereen 

Bo vertelde dat Amphitryon er vanaf het begin prat op gaat dat het een gemengde vereniging is, voor mannen én vrouwen, in tegenstelling tot heel wat andere studentenverenigingen. In deze sociëteit is werkelijk iedereen van de Hotelschool welkom, zonder onderscheid.  Zo werken ze momenteel voor het eerst aan een LGBTQ+ event ter bevestiging van hun streven naar gendergelijkheid (SDG#5).  Dit event draait rond genderneutraliteit en ze streven naar een grote impact op deze veelbesproken maar toch nog fragiele materie. 

Streven naar duurzaamheid

De vereniging heeft een ‘duurzame commissie’ die er naar streeft om de operationele kant van de vereniging zo duurzaam mogelijk te maken.  Zo hebben ze het gebruik van wegwerp bekers bijvoorbeeld vervangen door herbruikbare bekers. Daarnaast is er het plan om een moestuin aan te leggen als lokale bron van ingrediënten om mee te kunnen koken. Een ander initiatief in dit kader is dat ze een oproep hebben gedaan aan alle studenten om de cv-ketel van 80 naar 60 graden te reduceren. Buiten de kostenbesparing die daarmee gepaard gaat heeft deze actie ook een gunstige invloed op het milieu. Met een actie van afval ruimen zorgen ze ook mee voor een schone en aangename buurt.  Daarbovenop hebben ze ook nog een kledingruil actie gepland zodra de omstandigheden dit weer toelaten. Op basis van een Webinar zullen de deelnemers kennismaken met vele aspecten die verkeerd gaan op gebied van duurzaamheid in de sector van de kledingindustrie. Daarnaast zullen de participanten de kans krijgen om eigen kledingstukken te ruilen of af te staan aan het goede doel. Al deze acties kaderen duidelijk in het streven naar duurzame gemeenschappen (SDG#11) en duurzame consumptie en productie (SDG#12).  En de schenking van de kleding beantwoordt aan het streefdoel om de armoede te verminderen (SDG#1). 

Naast deze operationele kant van duurzaamheid is Bo met haar team in samenwerking met een architect concrete plannen aan het uitwerken voor de bouw van een nieuw energieneutraal gebouw waarin de sociëteit binnen afzienbare tijd zal worden gehuisvest.  Met dit initiatief zal een grote stap worden gezet in de richting van betaalbare en duurzame energie (SDG#7).[/vc_column_text][vc_single_image media=”74773″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][vc_column_text]Aanvulling kwaliteitsonderwijs Hotelschool

De studentenvereniging heeft ook een educatiecommissie. Als een student nood heeft aan bijles kan dit via deze afdeling worden geregeld. Eveneens bij de zoektocht naar een stage- of een werkplek kan de hulp van deze groep worden ingeroepen. Daarnaast worden er masterclasses gegeven waarbij oud-leden hun knowhow meegeven over het sollicitatieproces of het opstellen van een curriculum vitae. Op basis van deze initiatieven wordt het kwaliteitsvolle onderwijs van de hotelschool nog voor een stuk versterkt door de samenwerking tussen eerstejaars, oudere studenten en de alumni (SDG#4).

Het internationaal comité neemt het op voor de integratie van de internationale studenten. Via het ‘buddy-systeem’ wordt een Nederlandse student gekoppeld aan een internationale student. Zo kunnen deze buitenlandse studenten dankzij de inzet van de Nederlandse studenten geïntroduceerd worden tot medestudenten of leuke en nuttige plaatsen waardoor ze zich makkelijker en sneller gaan thuis voelen.  Hierbij wordt er duidelijk gestreefd naar een verminderde ongelijkheid (SDG#10).

Inzet voor goede doelen

De PR commissie van Amphitryon is voornamelijk bezig met de organisatie van events voor goede doelen. Zo hebben ze o.a. een sponsorloop georganiseerd om geld op te halen ter bestrijding of behandeling van de ziekte van Lyme. Daarnaast is er een wandeling georganiseerd voor een weekendschool waarbij meer dan 500 euro werd opgehaald. Het kankerfonds heeft ook al kunnen genieten van donaties van de vereniging. Binnenkort organiseert Amphitryon daarvoor opnieuw een funding, door middel van de 555-challenge: ren 5 kilometer, doneer 5 euro en nomineer 5 anderen om hetzelfde te doen.  Tevens heeft het afgebrande vissershuisje in de buurt een mooie bijdrage kunnen ontvangen na een inzamelactie.  Onlangs heeft Amphitryon bovendien een bijdrage geleverd aan de voedselbank.  De studenten hadden postgevat voor alle Jumbo’s van Maastricht en hebben zo 75 kratten voedsel en brood  ingezameld om te doneren aan dit goede doel. Door dit initiatief heeft Amphitryon actief bijgedragen aan de vermindering van de armoede (SDG#1). Voor het activiteitencentrum ‘de Kanjel’ organiseren ze elk jaar een dag waar ze de gehandicapten van deze organisatie op sleeptouw nemen. Op die manier kunnen ze de zorgverstrekkers even ontlasten. [/vc_column_text][vc_single_image media=”74775″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][vc_column_text]In harmonie met de buurt

Via een streng sanctiereglement streeft Amphitryon ernaar om alles zo netjes mogelijk te laten verlopen, in en rondom de sociëteit.  Bo onderkent de noodzaak om alles zo harmonieus mogelijk met de buurt te laten verlopen waarbij respect voor de noden van elke partij centraal staat.  Bij de afloop van een feest zorgt ze er bijvoorbeeld voor dat er studenten postvatten op verschillende plaatsen in de woonbuurt om de feestvierders tot rust te manen indien nodig. Verder gaat ze regelmatig rechtstreeks in gesprek met de buurt om te polsen naar de ervaringen en bezorgdheden van de buurtbewoners. Op basis van een open dialoog wordt er dus actief gestreefd naar een vreedzame community (SDG#16).

Partnerschappen 

Als studentenvereniging beklemtoont Bo ook het belang om partnerschappen aan te gaan om doelstellingen te bereiken (SDG#17). Naast het partnerschap met de buren en sponsoren is de samenwerking met de hotelschool en de campus van kapitaal belang.  Ze zegt dat ze met de school en de vereniging op een soort van eiland leven waardoor het erg belangrijk is om alles daarbinnen en daarbuiten zoveel mogelijk direct aan te pakken, ter bevordering van de harmonie. De sportcommissie heeft bijvoorbeeld heel wat samenwerkingsverbanden gesmeed met allerhande Maastrichtse sportorganisaties, zoals de voetbal – en hockeyclub, de tennisclub en de golfbaan.  De voorzitter beklemtoont daarmee het belang van het fysieke en sociale welzijn van de studenten, wat nog acuter geworden is in deze tijden van corona. (SDG#3).  Het partnerschap met de buurt blijkt bijvoorbeeld uit hun jaarlijks weerkerende bijdrage in de organisatie van de kerstmarkt. [/vc_column_text][vc_single_image media=”74778″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][vc_column_text]Bigger picture

Op basis van het bovenstaande bewijst Bo hoe haar generatie klaar staat om van de wereld een betere plek te maken door tal van initiatieven die het oorspronkelijke actieterrein van studentenverenigingen ver overstijgt. Door haar engagement probeert ze haar omgeving en de wijdere wereld ervan te overtuigen om de ‘bigger picture’ steeds voor ogen te houden. Daarmee wil ze iedereen er meer bewust van maken om verder te kijken dan de eigen persoonlijke belangen. Ze beklemtoont dat je door het dienen van de belangen van de medemens jijzelf uiteindelijk een gelukkiger persoon wordt. [/vc_column_text][vc_single_image media=”74781″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][vc_column_text]Text: Jennifer Timmermans & Anna Hermans

Photos: Séverine Louf

Editing en Design: Linda Vecvagare & Lars Wingerath[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]