Using visual art to make children known and involved with the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) for 2030. With this project, CNME has managed to connect the students of ten primary schools, culture and a far from easy subject: the world goals, jury. “Thinking about how to tell your story in images, translating with an image what you think (with a group) means the world goal. An eye-opener for many adults in this way, chapeau! ”

The 250 students in grade 8 who took the lesson “17 goals” (on the SDGs) last year (in grade 7) received a follow-up lesson this year. This time it was about mapping one’s own actions in relation to the SDGs and CNME worked together with organizers and photographers of the Maastricht Photo Festival.

Exhibition for residents
The photos taken by the students were exhibited corona proof on the Tapijn site of the University in Maastricht. In this way, the SDGs also became more widely known among the residents of Maastricht. The banners with the photos will be used at various occasions and meetings to make education in Maastricht and the region more sustainable.

Lasting impact
“The innovation and inspiration lies in the collaboration with new parties”, says CNME director Anouk Viegen, who happily accepted the prize on behalf of project leader John Steijns. Nathalie Ummels of Mondiaal Maastricht was also happy with the prize and the project. “The photos and reactions were moving. This experience has a lasting impact on the children. ”

Read more

 

Kinderen via beeldende kunst bekend en betrokken maken met de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) voor 2030. Met dit project heeft CNME een verbinding weten te maken tussen de leerlingen van tien basisscholen, cultuur en een verre van gemakkelijk onderwerp: de werelddoelen, aldus de jury. ,,Nadenken over hoe in beelden je verhaal te vertellen, met een beeld vertalen wat volgens jou (met een groep) het werelddoel inhoudt. Een eyeopener voor menig volwassene op deze wijze, chapeau!”

De 250 leerlingen van groep 8 die vorig jaar (in groep 7) de les ’17 doelen’ (over de SDG’s) volgden, kregen dit jaar een vervolgles. Dit keer ging het over het in beeld brengen van eigen handelen in relatie tot de SDGs en werkte CNME hierbij samen met organisatoren en fotografen van het Maastricht Photo Festival.

Expositie voor bewoners
De door de leerlingen gemaakte foto’s werden coronaproof tentoongesteld op het Tapijnterrein van de Universiteit in Maastricht. Zo kregen de SDG’s ook een grotere bekendheid bij de inwoners van Maastricht. De banners met de foto’s zullen worden gebruikt bij diverse gelegenheden en bijeenkomsten rondom verduurzaming van het onderwijs in Maastricht en regio.

Blijvende impact
,,De innovatie en inspiratie zit in de samenwerking met nieuwe partijen”, aldus CNME-directeur Anouk Viegen, die de prijs vol blijdschap in ontvangst nam namens projectleider John Steijns. Ook Nathalie Ummels van Mondiaal Maastricht was blij met de prijs en het project. ,,De foto’s en reacties waren ontroerend. Deze ervaring heeft een blijvende impact op de kinderen.” Bekijk het filmpje hieronder.

Lees meer