[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image media=”75165″ media_width_percent=”100″ uncode_shortcode_id=”154745″][vc_custom_heading uncode_shortcode_id=”214433″]

Charlotte Lenhard, vertegenwoordiger van de Universiteitsraad van KAN Party: “Onderwijs is een van de kleine tandwielen voor een eerlijke en soepele transitie”

[/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=”726740″]

Voor de Local Goal Getter van deze week hadden we een bemoedigend gesprek met Charlotte Lenhard, een tweedejaars studente European Studies, overgaand naar het 3e jaar, aan FASOS, en een actieve KAN-fractievertegenwoordiger in de Universiteitsraad met een visie voor de Universiteit Maastricht.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text uncode_shortcode_id=”518651″]Klimaat Actie Netwerk

Precious Plastics, KAN Party, Fossil Free, Love Foundation, Foodcoop, Litter of Light en Maastricht voor Climate vormen samen het overkoepelende netwerk, bekend onder de naam KAN Maastricht. De organisaties werken ieder op hun eigen manier aan klimaatactie, het delen van gedachten via KAN is een intersectionele manier om met deze maatschappelijke kwestie om te gaan. Door een vorm te kiezen die vakbonden, NGO’s en basisorganisaties omvat, mobiliseert KAN Maastricht een grotere groep mensen en wordt er niemand achtergelaten wanneer de structuren worden opgebouwd. Samenwerking tussen deze verschillende organisaties is essentieel als je een eerlijke en sociale overgang naar een duurzame samenleving wilt. 

Voordat Charlotte bij KAN Maastricht kwam, was ze betrokken bij de Friday’s for future protesten, omdat ze achter het idee stond om gerechtigheid te brengen in het klimaat en de ongelijkheidsproblemen die daarmee gepaard gaan, een gedeelde gedachtegang die ze gemakkelijk onder KAN leden terug kon vinden. Uiteindelijk kwam ze via een vriend in contact met KAN, en bleef ze in het Maastricht for Climate UM Team, omdat ze genoot van de oprechte motivatie die mensen hadden om bij te dragen aan een duurzame wereld.

“Een van de aantrekkelijke factoren van KAN Maastricht, is dat mensen betrokken kunnen zijn bij een veelvoud aan organisaties, wat het makkelijker maakt om de nodige verbindingen te leggen om efficiënt aan klimaatrechtvaardigheid te werken.”

Tijdens haar lidmaatschap van het UM Team werd duidelijk dat het soms nogal moeilijk was om formele relaties aan te gaan met de Universiteit Maastricht, wat zich ontwikkelde tot een interesse in de capaciteit die universiteiten hebben om een duurzame transitie te maken. Na te hebben geleerd over KAN Party, het orgaan binnen KAN Maastricht dat de doelstellingen van de organisatie naar de universiteit brengt, wilde ze graag betrokken raken bij het vertalen van abstracte ideeën achter duurzaamheid naar concrete afspraken via beleid. Vorig jaar stelde ze zich kandidaat voor de Faculteitsraad, waarvan de uitslag voor KAN Party onverwacht succesvol was, ze kregen zelfs meer zetels dan er Faculteitsraadsleden waren om deze zetels te vullen.

KAN Party vertegenwoordiger

Charlotte Lenhard wilde de rol als Universiteitsraadslid op zich nemen omdat er potentieel is voor verandering, terwijl ze zich bewust is van de urgentie erachter. Na gekozen te zijn voor een zetel in de Universiteitsraad voor de KAN Party, richt ze zich nu alleen nog op deze organisatie van het overkoepelende netwerk en niet meer op Maastricht for Climate. Ze wil dat de overlap van SDG 13, klimaatactie, en SDG 4, kwaliteitsonderwijs, transparant wordt in de curricula van Universiteit Maastricht door een curriculum te bouwen dat ons leert om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van onze huidige samenleving. Het zou goed zijn om te zien dat iedereen deelneemt aan duurzame actie als een genormaliseerd onderdeel van iemands dag, in plaats van te worden gezien als een extravagante activiteit.

“Het potentieel om verandering teweeg te brengen aan Universiteit Maastricht kan  exponentieel groeien, als mensen op een duurzame manier worden opgeleid, nemen ze op een geïnformeerde manier beslissingen”.

Zij heeft bijvoorbeeld in een economische module klimaatverandering alleen benaderd als een handelsmogelijkheid, wat een schok was, niet alleen omdat het in tegenspraak was met wetenschappelijk bewijs, maar ook omdat zij het tot vorig jaar nog leerde. Gelukkig is deze cursus al aangepast voor het komende jaar, maar het werd duidelijk dat UM een gemoderniseerd curriculum nodig heeft om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te kunnen gaan.

Niet leren over verschillende onderwerpen is schadelijk, wat niet alleen zichtbaar is in klimaatrechtvaardigheid, maar ook in raciale rechtvaardigheid. Een van de initiatieven van KAN Maastricht is het dekoloniseren van de leerplannen van Universiteit Maastricht, het erkennen van de intersectionaliteit van deze onderwerpen, en dienovereenkomstig handelen. interdisciplinair is de aanbevolen en verplichte literatuur niet up-to-date en ongebalanceerd. “Oude geleerden zijn irrelevant, maar de meeste bronnen die we raadplegen zijn rijke oude blanke mannen, een onevenwichtig perspectief dat met veel problemen gepaard gaat. Alleen al het diversifiëren van bronnen zou in dit geval al kunnen helpen”.

Tastbare toewijding

De totstandbrenging van werkrelaties met UM is een van de primaire uitdagingen waarmee zij in KAN Party is geconfronteerd, omdat zij samenwerken met een instelling die structureel nog niet de urgente veranderingen toelaat die wij nodig hebben om duurzame studenten te onderwijzen. Na het inleveren van een petitie, ondertekend door meer dan 1000 leden van de Universiteit Maastricht, zei de vicevoorzitter “dat hij zou kijken naar de definitie van een duurzaam UM, maar dat het tijd zou kosten”.

Universiteit Maastricht heeft geen “nee” gezegd, maar ook geen “ja”. Wij willen dat UM haar bereidheid toont door op tastbare wijze bewijs te leveren in plaats van een nogal ontmoedigend antwoord te geven.

Duurzame groei

Aan de andere kant hebben sommige initiatieven zich juist positief ontwikkeld. Bijvoorbeeld het feit dat KAN Party al twee opeenvolgende academische jaren verkozen is voor raadszetels. Vorig jaar hebben ze hun zetels meer dan verdubbeld tijdens de faculteitsverkiezingen van FASOS en zijn ze de op een na grootste partij geworden, ondanks dat het een jonge UM-partij is, wat aantoont hoe belangrijk klimaatrechtvaardigheid is voor studenten.

Een ander opmerkelijk resultaat was te danken aan Fossil Free Maastricht, dat een campagne startte om de UM zover te krijgen hun pensioenfonds ABP aan te schrijven en in een publieke verklaring aan te dringen op het afstoten van fossiele brandstoffen. De campagne werd in eerste instantie ontvangen als een verzoek dat buiten bereik lag, maar het is toch gelukt.

“Een trots moment voor zowel KAN Maastricht, Fossil Free als de Universiteit Maastricht in het algemeen, een succes waarvan ik niet had verwacht dat het nu al zou gebeuren”

Een laatste symbolisch maar essentieel succes, was de verandering van de standaardzoekmachine die UM gebruikt in een paar van haar faculteiten, naar een duurzame, Ecosia. Overigens kunnen studenten van andere faculteiten handmatig de zoekmachine veranderen.

Faculty Sustainability Network

Buiten KAN Maastricht werkt Charloote samen met een staflid aan de opbouw van een Faculty Sustainability Network. Een bottom-up initiatief waarbij de gemeenschap van elke faculteit betrokken is en eveneens op centraal niveau plaatsvindt. Elke faculteit heeft een groep gemotiveerde studenten die aan duurzaamheidskwesties willen werken, en ook een verzameling mensen die daar vanuit een centraal niveau aan willen werken, maar nog niet de ruimte hebben om zich te verbinden. Faculty Sustainability Network zal die ruimte bieden aan een gemeenschap aan de Universiteit Maastricht om aan deze kwesties te werken en ideeën uit te wisselen.

Hoewel het een initiatief is waar ze buiten KAN Party aan werkt, ziet ze het als onderdeel van haar werk voor de Universiteitsraad om UM te verduurzamen.

Benieuwd naar hun inzet? 

Neem een kijkje naar de website van KAN Maastricht: website[/vc_column_text][vc_column_text]Schrijver: Jo-Anne Jaegermann

Foto: Jo-Anne Jaegermann[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]