#actlocalthinkglobal

act local, think global!

Samen bouwen we allianties en organiseren we evenementen die aanzetten tot nadenken, actie en verandering.
Samen werken we aan innovatieve oplossingen. Door lokaal te handelen en globaal te denken, hebben we de kracht om samen een betere toekomst te creëren!


MONDIAAL


Mondiaal Maastricht biedt een mondiaal perspectief voor een duurzame en rechtvaardige samenleving onder het motto: “Act local, think global!”.


Mondiaal Maastricht vertaalt globale uitdagingen naar de lokale context en zorgt voor bewustwording, verbinding en actie. We richten ons in samenwerking met de gemeente en diverse lokale partners op twee grote thema’s: duurzaamheid en mensenrechten.

Mondiaal Maastricht  is kartrekker van SDG House Maastricht, een netwerkorganisatie en stadslab voor de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in Maastricht en de EUregio. We inspireren, activeren en verbinden inwoners, jongeren, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten om samen aan de slag te gaan met brede duurzaamheid. Mondiaal Maastricht organiseert in samenwerking met gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en Amnesty International het Shelter City Maastricht programma, waarbij twee keer per jaar een mensenrechtenverdediger in nood wordt opgevangen.


SDG HOUSE


SDG House Maastricht is een netwerkorganisatie voor sociale en duurzame doners en nieuw duurzaam stadslab. SDG House Maastricht is opgericht met het doel om op lokaal niveau mensen, organisaties en bedrijven in beweging te brengen voor de SDG's.

Maastricht is sinds 2018 Global Goals gemeente en omarmt hiermee de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's). SDG House Maastricht biedt een (t)huis voor iedereen die lokaal aan de slag wilt met de SDG’s en zoekt naar inspiratie, kennis en verbinding. 

SDG House Maastricht is onderdeel van het SDG House Network - een uniek landelijk netwerk van SDG huizen die zich inzetten als regionale of gemeentelijke hotspot voor duurzaamheid en ondernemerschap.


BEZOEK WEBSITE

SHELTER CITY


Maastricht maakt deel uit van een netwerk van Shelter Cities voor mensenrechtenverdedigers.

Tweemaal per jaar verwelkomt onze stad een mensenrechtenverdediger in nood en geeft deze persoon onderdak en ondersteuning.

 Mondiaal versterkt hiermee het bewustzijn rondom mensenrechten in Maastricht. Bovendien helpen we de stad bij te dragen aan de verbetering van mensenrechten elders op de wereld.


Het programma is een samenwerking tussen Justice & Peace Nederland, gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht, Amnesty International Maastricht en Mondiaal Maastricht. Mondiaal draagt zorg voor de coördinatie van het programma en de sociale integratie. Samen met vrijwilligers creëert de organisatie een fijne en veilige plek voor de gasten.


BEZOEK WEBSITE

OVER ONS

TEAM

Coordinator


NATHALIE UMMELS
is verantwoordelijk voor innovatie, beleid en de dagelijks ondersteuning van de vrijwilligers en stagiaires. Nathalie is SDG Ambassadeur, Climate Reality Leader en en het implementeren van beleidsvoering en ondersteunt de vrijwilligers.

Vrijwilligers


Mondiaal Maastricht wordt ondersteund door een kerngroep van enthousiaste vrijwilligers die als buddy functioneren voor de mensenrechtenverdediger of helpen bij diverse (publieks)activiteiten van SDG House Maastricht. Interesse? Heb je affiniteit met duurzaamheid of mensenrechten? Heb je goede ideeën voor onze mooie stad of regio? Stuur ons een email.

Stage en onderzoek


Leerlingen, studenten en onderzoekers zijn van harte welkom bij Mondiaal Maastricht voor een stageplek, het opzetten van een onderzoek of het uitvoeren van een project. Mondiaal Maastricht biedt ook het SDG Traineeship aan, een landelijk programma dat handvatten biedt aan zowel jongeren als bedrijven, maatschappelijke organisaties en de publieke sector om het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) te versnellen. 

Partners


Mondiaal werkt samen met diverse lokale partnerorganisaties, waaronder gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd, Amnesty International, CNME Maastricht en regio, Refugee Project Maastricht en vele anderen. We bouwen duurzame partnerschappen met lokale change makers: gepassioneerde organisaties en mensen die, net als wij, toegewijd zijn aan het creëren van een betere wereld. Ook partner worden? Neem contact met ons op.


Bestuur